Metal Shadows

Menu
Master's Hammer
Černá Svatozář
Music Video

Ty spatřils hořící černou svatozář
toho, jež káže nám
že život je přeludem
kynul ti - "za mnou pojď",
ty skryl jsi svoji tvář
marně jsi vážil pouť
za jeho pohledem
Až brány sedmi pekel
budou dokořán
pozdě je přemýšlet
co měl jsi dělat dřív
varuj se úmyslu vstoupit nepozván
tvou duši pohltí jen ledový masív.


Úlomky těžkých kovů
se řítí temnotou
dvě oči září v dáli
s klidem lhostejným
žádný tvor nepronikne jeho samotu
není-li zlo živlem převládajícím
Bolestí existence rázem pochopíš
bez formy zlo, čisté v každém z nás
v tu chvili ucítíš
dech ďábla mnohem blíž
a žádné otázky už nebudeš si klást!