Metal Shadows

Menu
Ramchat
Veles
Music Video

Veles – medveď
Veles – pluh i býk
Veles – studňa
Veles – voda poznania, aj zabudnutia

Večný to bojovník 
so silami temna,
sprievodca v podsvetí mŕtvych.
Všemúdry, silný boh, medveď, 
žehnaj nám úrodu, pluh i býk,
zachovaj dobytok, studňa,
osvetli mágiu, odvahu veštenia.

Veles – tŕň Černoboga
Veles – démonom unesený
Veles – syn boha Roda
Veles – dvakrát narodený

Veles začul ponosy ľudí na temného boha nočnej oblohy Dija. Premohol ho, zničil jeho palác na samom kraji Irie a zvrhol ho do temného Nav. Dij neodpustil Velesovi túto potupu. Vystrojil hostinu, na ktorej sa mu na znak zmierenia poklonil až po zem a podal mu čašu s lahodným vínom. Veles ho nedôverčivo ochutnal. No dobré víno mu zachutilo, a tak ho vypil. Len čo odobral pohár od úst, stretli sa jeho belasé oči s temnými očami Dija. Až vtedy pochopil, že bol otrávený. Len čo zlatá čaša dopadla na zem, Veles stratil telo a na čas zostal uväznený v podsvetí...

Veles – tŕň Černoboga
Veles – démonom unesený
Veles – syn boha Roda
Veles – dvakrát narodený
Veles – Mokošou miľúbený
Veles – kresťanmi pohanený
Veles – ľuďom naklonený